საზოგადოებრივი
104.5 FM
მაკა ასათიანი
პროდიუსერი
g 0 Posts
g 0 Views

ინფორმაცია

შრომითი და შემოქმედებითი გამოცდილება


• 1974-1977  საქართველოს ცენტრალური სახელმწიფო არქივის უფროსი

მეცნიერ-თანამშრომელი.

• 1977-1981 ახალგაზრდული ქალაქის სასწავლო ნაწილის გამგე

• 1981-1990  საქართველოს სახელმწიფო ტელევიზიის საერთაშორისო

ცხოვრების მთავარი რედაქციის უფროსი რედაქტორი.

• 1990-1995  საქართველოს სახელმწიფო ტელევიზიის საერთაშორისო

პროგრამების მთავარი რედაქციის განყოფილების გამგე.

• 1995-2004  საქტელერადიომაუწყებლობის საერთაშორისო პროგრამების

დირექციის დირექტორის მოადგილე.

• 1992-2004  საქტელერადიომაუწყებლობის საერთაშორისო პროგრამების

დირექციის დირექტორის მოადგილე, ტელეპროგრამის “საქართველო და

გარესამყაროს” ავტორი და წამყვანი

• 2005  საზოგადოებრივი მაუწყებლის ინფორმაციისა და სპორტის

სამსახურის საერთაშორისო მიმომხილველი.

• 2005- 2006  ტელეკომპანია „მზის“ პროდიუსერი.

• 2006-2008  პროექტის „გზა ევროპისკენ“ ავტორი და მთავარი პროდიუსერი

(ტელეკომპანია „მზე“).

• 2008-2010 პროექტ „სტუდენტური დემოკრატიის“ მთავარი პროდიუსერი

(ტელეკომპანია „მზე“).

• 2010-2011 მეორე არხის აღმასრულებელი პროდიუსერი, გადაცემა

„თავისუფალი ტრიბუნის“ პროდიუსერი

• 2013-2017  მეორე არხის აღმასრულებელი პროდიუსერი, გადაცემა

„არგუმენტების დროს“ პროდიუსერი